Märkte

Monatsmarkt Solothurn am Montag 10 September 2018 Märetfescht Horriwil am Samstag 15 September 2018 Monatsmarkt Solothurn am Montag 8 Oktober 2018 Herbstmäret Recherswil am Samstag-Sonntag  3-4 November 2018 Monatsmarkt Solothurn am Montag 12 November 2018 Kriegstetter Adventsmäret am Samstag-Sonntag 17-18 November 2018 Weinachtszauber Subingen Samstag-Sonntag 1-2 Dezember 2018 Monatsmarkt Solothurn am Montag 10 Dezember 2018

Veröffentlicht am Markt